Zastupování před soudy

Zastupování před soudy

Zastupování před soudy a dalšími orgány

Má advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve věci zastupování před soudy, rozhodčími soudy, správními orgány, úřady, ministerstvy, Policií České republiky, atd. Účastníkům řízení na straně žalobce či žalovaného, oprávněného či povinného, navrhovatele či odpůrce, obviněného či poškozeného.

Právní služby poskytované v oboru zastoupení spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto situací:

  • zastupování v civilním soudním řízení  sepsání a podání: žaloby, návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu, návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, odporu, odvolání, dovolání a dále zastoupení v řízení před okresním soudem, obvodním soudem, městským soudem, krajským soudem, vrchním soudem, Nejvyšším soudem České republiky)
  • zastupování v trestním řízení (obhajoba v trestním řízení)
  • zastupování v řízení před Policií České republiky, Státním zastupitelstvím,…
  • sepsání návrhu na zahájení trestního stíhání (trestní oznámení) a dalších návrhů (připojení se k trestnímu stíhání s návrhem na náhradu škody, stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o odložení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby, návrhu na zastavení řízení, odvolání, odporu, dovolání, návrh na obnovu řízení);
  • zastupování v soudním řízení správním – sepsání žaloby ve správním soudnictví, kasační stížnosti ve správním soudnictví, návrhu na obnovu řízení ve správním soudnictví;
  • zastupování ve správním řízení – sepsání a podání návrhu na zahájení správního řízení, podnět proti nečinnosti správního orgánu, vyjádření, podnětu k přezkumnému řízení, rozklad),
  • zastupování v exekučním řízení – sepsání a podání návrhu na nařízení exekuce, sepsání návrhu na zastavení exekuce, návrhu na odklad exekuce, sepsání námitek proti vyčíslení nákladů exekuce;
  • zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky – sepsání a podání ústavní stížnosti
  • zastupování v rozhodčím řízení – sepsání a podání rozhodčí žaloby, sepsání návrhu na zahájení rozhodčího řízení, vyjádření

Máte-li zájem o některou z uvedených právních služeb, vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte základní informace. Obratem se Vám ozvu s návrhem dalšího postupu.

Neváhejte mě kontaktovat:

[]

Přesunout se na začátek