Rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, péče o dítě, výživné

 Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jiří Lišky se specializuje na rozvod manželství – sporný či nesporný. Poskytuji komplexní právní služby včetně následného vypořádání společného jmění. První poradu v případě převzetí případu nehradíte

 Máte-li zájem o právní služby, zavolejte nebo vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte základní informace, zeptejte na vše co Vás o rozvodu zajímá, přiložte naskenované nebo čitelně vyfocené podklady k posouzení právní věci. Obratem se Vám bude zaslán návrh dalšího postupu.

 S jakýmkoliv dotazem z oblasti rodinného práva nás neváhejte kontaktovat.  Pomocí emailu: liska@akliska.cz, na mobilu: +420 777 000 631 nebo použijte formulář na této stránce.

Orientační ceny nabízených právních služeb:

Sepsání návrhu na snížení/zvýšení výživného včetně konzultace: od 3.000,-Kč

Sepsání návrhu na rozvod manželství včetně konzultace: od 3.500,-Kč

Sepsání všech dohod a návrhů k soudu potřebných k nespornému rozvodu: od 7.000,-Kč

Hodinová konzultace (o výchově a výživě, vypořádání společného jmění manželů, samotného rozvodu…): od 1.200,-Kč

Sepsání dohody o vypořádání společného jmění manželů: od 3.500,-Kč (je-li součástí SJM nemovitost od 5.000,-Kč).

Zastupování při všech úkonech u sporného rozvodu včetně zastoupení v řízení o výchově a výživě nezletilých dětí a řízení o vypořádání společného jmění manželů: od 13.000,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Chcete rychle znát cenu Vašeho konkrétního případu? Neváhejte mě kontaktovat.

Co si s sebou vzít na první konzultaci a co za informace byste měli předem vědět:

1. Pečujete o nezletilé dítě?

Pokud ano, před samotným rozvodem je potřeba upravit poměry k nezletilým dětem. Nejprve se tedy k soudu podává návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem, současně s tímto návrhem lze k soudu podat i návrh na rozvod manželství, druhý zmíněný návrh se projedná až po pravomocném skončení řízení o úpravě poměrů k nezletilým.

Před první konzultací už byste měli vědět, zda jste schopni se s druhým manželem dohodnout na péči o nezletilých dětech – zda bude střídavá, výlučná, popř. společná.

Na první konzultaci je vhodné donést originál nebo kopii oddacího listu a rodné listy nezletilých dětí. Na první konzultaci se hradí záloha ve výši 3.000,-Kč, resp. 5000,-Kč v případě, že se bude projednávat i návrh na rozvod.

2. Co je to sporný a nesporný rozvod?

Pokud jste schopni s manželem uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů a vyřešit otázku bydlení po rozvodu, dále pokud Vaše manželství trvalo alespoň jeden rok a déle než půl roku spolu nežijete ve společné domácnosti, lze manželství rozvést bez zjišťování příčin trvalého rozvratu manželství a zároveň lze v jednom soudním řízení vypořádat společné jmění manželů. Jedná se o tzv. nesporný rozvod. Pokud některou z uvedených podmínek nesplníte, lze manželství rozvést v tzv. sporném rozvodu manželství a až následně po rozvodu manželství podat návrh na vypořádání společného jmění manželů.

Přehled dalších nabízených právních služeb:

Poradenství ve věci:

 • rozhodování manželů v záležitostech rodiny
 • porušování práv a povinností manželů a jejich důsledků
 • určení, zda je dluh jednoho z manželů součástí společného jmění manželů či nikoliv;
 • určení rozsahu společného jmění manželů (SJM), nabývání majetku do SJM, vkladů do SJM z výlučného majetku jednoho z manželů (vnos), použití SJM pro výlučný majetek jen jednoho z manželů (investice)
 • příspěvků každého z manželů na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti
 • jednání jednoho z manželů bez souhlasu druhého manžela a důsledky
 • povinnosti manželů přispívat na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti

Sepis žalob o rozvodu, výchově a výživě dítěte, sepis dohod a zastupování při soudních i mimosoudních jednáních

 • sepis žaloby o rozvod manželství a následné zastupování před soudem
 • zastupování v řízení o nahrazení souhlasu jednoho z manželů s podstatnou záležitostí rodiny
 • dovolání se neplatnosti právního jednání druhého manžela u soudu
 • zastupování v řízení o určení vyživovací povinnosti manžela (výživného, alimenty)
 • sepisu dohody o uspořádání majetkových práv a povinností pro případ rozvodu manželství (dohoda o vypořádání SJM před rozvodem)
Přesunout se na začátek