Neuhrazený dluh

neuhrazená směnka

Vymáhání dluhů

Vlastníte pohledávku, která není uhrazena a je po lhůtě splatnosti? Dlužník Vám dluží a nesplácí včas a řádně?

Zašlete mi naskenované nebo čitelně vyfocené podklady, popište důležité okolnosti případu a já Vám zdarma posoudím, zda je Váš nárok platný a dále posoudím dlužníkovu schopnost splácet (bonitu dlužníka) a obratem Vám dám vědět, zda má vymáhání dluhu smysl.

Kdy Vás soudní řízení a zastoupení advokátem ve finále nebude nic stát?

Před podáním návrhu k soudu ve věci vymáhání dluhů by jste si měli zodpovědět dvě důležité otázky:

I. Uplatňuji platný nárok?

II. Je dlužník bonitní?

Na první otázku Vám zdarma odpovím po zaslání naskenovaných nebo čitelně vyfocených podkladů. Bonitu dlužníka lze posoudit především podle toho, zda má dlužník příjem např. ze zaměstnání nebo pobírá důchod, apod. Bonitní je i dlužník, který vlastní majetek např. dům, auto, společnost, spořící účet, apod.

Jestliže je odpověď na obě důležité otázky odpověděli “ano”, pak Vás s vysokou pravděpodobností soudní vymáhání nároku a případné exekuční řízení nebude stát ničeho.

Podání žaloby k soudu je pro Vás spojeno s úhradou soudního poplatku ve výši 5 % z dlužné částky a dále odměny advokáta (již od 5.000,-Kč, průměrně 8.000,-Kč), ale obě platby pro Vás vždy vymáhám od dlužníka zpět vedle dlužné jistiny. Jinými slovy dlužníkovi je soudem uložena povinnost uhradit Vám dluh, dále soudní poplatek i odměnu advokáta.

Způsob vymáhání dluhů

Pokud je Váš pohledávka platná a po splatnosti, lze přistoupit k jejímu vymáhání písemnou výzvou dlužníkovi k úhradě. Neuhradí-li dlužník dobrovolně svůj dluh ani po výzvě a nedojde-li k jiné dohodě (např. dohoda o splácení dluhu podle splátkového kalendáře), lze na pokyn klienta přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou.

Vystavení platebního rozkazu, exekuce

Na základě podané žaloby vydá soud platební rozkaz, který následně doručuje dlužníkovi. Pokud dlužník nepodá proti doručenému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě odpor, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá odpor, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Pokud dlužník nehradí ani na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, vypracuji pro Vás exekuční návrh a podám ho za Vás k exekutorovi, kterého si zvolíte nebo námi prověřenému exekutorovi, se kterým dlouhodobě spolupracuji.

Máte-li zájem o vymáhání Vašeho nároku, vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte o pohledávce základní informace a přiložte naskenované nebo čitelně vyfocené podklady k posouzení její platnosti a uveďte podstatné okolnosti případu. Obratem se Vám ozvu s návrhem dalšího postupu pro úspěšné vymožení.

Kontaktní formulář

[]

Přesunout se na začátek