Nezaplacená směnka

 Vlastníte směnku, podepsanou dlužníkem, neuhrazenou a po lhůtě splatnosti? Nebo máte svou pohledávku za dlužníkem zajištěnou směnkou? Již řadu let se specializuji na vymáhání pohledávek (nejen) ze směnek.

 Zašlete mi naskenovanou nebo čitelně vyfocenou směnku, zdarma Vám posoudím, zda je směnka platná. Dále lze posoudit dlužníkovu schopnost splácet dluh (tzv. bonitu dlužníka). Zda na dlužníka tzv. nejsou vedeny žádné exekuce zjistíte v Centrální evidence exekucí, což je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky – odkaz ZDE. Podle jména, příjmení a datumu narození Vám za poplatek 60,-Kč bude poskytnut výpis vedených exekucí na majetek či příjem dlužníka.

 Pokud doložíte, že na majetek či příjem dlužníka nejsou vedeny žádné exekuce, neplatíte za právní služby advokátovi (platíte pouze důvodné výdaje a soudní poplatek), odměnu si následně advokátní kancelář vymáhá přímo po dlužníkovi.

 

Jak postupovat?

Před podáním návrhu k soudu si zodpovězte dvě důležité otázky:

I. Mám platný nárok plynoucí ze směnky?

II. Je směnečný dlužník bonitní?

Na obě otázky Vám zdarma odpovíme, když naskenovanou nebo vyfocenou směnku zašlete na email – liska@akliska.cz. Bonita dlužníka bude posouzena podle Centrální evidence exekucí, což je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky – odkaz ZDE. Dále lze prověřit, zda dlužník vlastní nemovitost(i) a zda na těchto nemovitostech neváznou právní omezení.

 Pokud z prověření vyplyne, že vlastníte platnou směnku proti bonitnímu dlužníkovi, s vysokou pravděpodobností Vás soudní vymáhání nároku a případné exekuční řízení nakonec nebude stát ničeho. V těchto případech není potřeba hradit zálohu za právní služby, odměna za zastupování je vymáhána až následně po dlužníkovi (platíte pouze nutné a důvodné výdaje a soudní poplatek). Blíže k odměně advokáta ZDE.

Podání žaloby k soudu je pro Vás spojeno s úhradou soudního poplatku ve výši 5 % z vymáhané částky a dále z odměny advokáta. Obě platby pro Vás vždy vymáháme (exekučně) od dlužníka zpět vedle dlužné jistiny. Jinými slovy – dlužníkovi je soudem uložena povinnost uhradit Vám dluh – směnečnou sumu a úrok, dále soudní poplatek i odměnu advokáta. Pokud dlužník neuhradí dobrovolně, vykonatelné rozhodnutí předáváme prověřeným exekutorům.

Postup vymáhání nároku ze směnky

Směnečný a šekový zákon je jedním ze zákonů, který platí v téměř nezměněné formě již řadu desetiletí. Za tolik let relativně složitá judikatura doplnila mezery v zákoně a stanovila řadu velice přísných pravidel a vysoké nároky především na obsah a formu směnky nebo na námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu.

Pokud je směnka platná a po splatnosti, lze přistoupit k jejímu vymáhání písemnou výzvou dlužníkovi k úhradě. Neuhradí-li dlužník dobrovolně svůj dluh ani po výzvě a nedojde-li k jiné dohodě (např. dohoda o splácení dluhu podle splátkového kalendáře), lze na pokyn klienta přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou.

Věcně příslušné k projednání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu jsou Krajské soudy – odkaz na seznam soudů ZDE. Směnečné řízení je zahajováno na návrh, jehož přílohou je originál směnky. Originál směnky je tedy třeba doručit do advokátní kanceláře.

Na základě podané žaloby vydá soud směnečný platební rozkaz, který následně doručuje dlužníkovi. Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Pokud dlužník nehradí ani na základě pravomocného a vykonatelného směnečného platebního, vypracuji pro Vás exekuční návrh a podám ho za Vás k exekutorovi, kterého si zvolíte nebo námi prověřenému exekutorovi, se kterým dlouhodobě spolupracuji.

Máte-li zájem o vymáhání Vašeho nároku ze směnky, zašlete email na liska@kliska.cz, ve kterém uveďte o pohledávce základní informace a přiložte naskenovanou nebo čitelně vyfocenou směnku k posouzení její platnosti. Obratem se Vám ozveme s návrhem dalšího postupu pro úspěšné vymožení.

Přesunout se na začátek