Kupní smlouva

















Jak postupovat?

 Písemně či po telefonu nám sdělte základní informace o chystaném prodeji či koupi. Obratem Vám sdělíme následný postup i cenu. Návrh kupní smlouvy lze připravit a zaslat předem k seznámení, do kanceláře se lze dostavit až k úřednímu ověření podpisů – tedy k uzavření smlouvy.

 Informace k převodu lze zaslat emailem na liska@akliska.cz nebo předat osobně v kanceláři (Petra Bezruče 1357, Kladno). Schůzku si lze domluvit telefonicky na čísle: +420 777 000 631 nebo na uvedeném emailu.

Jaké základní informace je potřeba k sepsání smlouvy znát? 

Co je předmětem převodu?

Prodáváte či kupujete bytovou jednotku, pozemek, či pozemek jehož součástí je dům? Pokud nevíte bližší informace, nevadí, stačí nám sdělit, kdo je současný vlastník a jaké je číslo popisné, popř. číslo bytové jednotky nebo jaké je parcelní číslo. 

Kdo je nebo jsou nabyvatelé?

 K převodu je potřeba sdělit nacionále nabyvatelů (jméno, příjmení, adresu trv. pobytu a rodné číslo). Dále zda bude předmět převodu nabýván do výlučného vlastnictví nebo jej budou nabývat manželé do svého společného jmění manželů nebo zda bude nabýván podílově více nabyvateli. 

Jaká je kupní cena?

Tedy její celkovou výši a dále z jakých prostředků bude kupní cena financována. Zda z vlastních prostředků nebo z hypotečního úvěru. 

Bude kupní cena nejprve složena do advokátní úschovy?

Advokátní úschovu lze jen doporučit. Jedná se o ochranu obou smluvních stran. Prodávající je chráněn tím, že kupní smlouva nebude vložena do katastr nemovitostí a řízení o převodu vlastnického práva nebude zahájeno dříve, než kupující složí celou kupní cenu do úschovy a opačně kupující má své vložené prostředky chráněny v úschově do doby, než dojde k převodu vlastnictví a na listu vlastnictví se nesmí objevít žádné neočekávané právní vady, jinak by k uvolnění peněz z úschovy nedošlo.
 

Ostatní informace

 Kdy dojde k předání nemovitosti (nejčastějí po převodu vlastnického práva v některých případech již po uhrazení ceny), kdo bude hradit správní poplatek katastrálnímu úřadu ve výši 2.000,–Kč. Zda je součástí převodu i vybavení a bude se uvádět….

  

Orientační ceny služeb za převod nemovitosti si můžete prohlédnout zde.

Přesunout se na začátek