O advokátní kanceláři

advokátní kancelář Mgr. Ing. Jiří Liška, advokát Kladno

O advokátní kanceláři

 Jediným členem a zakladatelem advokátní kanceláře je advokát Mgr. Ing. Jiří Liška, který se českým právem zabývá již více než 10 let, od doby kdy dokončil studia na první vysoké škole. Do roku 2006 působil jako správce konkursní podstaty zapsaný u Krajského soudu pro Střední Čechy. V letech 2004 – 2012 byl právním poradcem ve společnosti G.Fox – Intenz, kde úspěšně realizoval prodej pohledávek. Do roku 2011 působil jako učitel předmětu Právo na střední škole. Právnické vzdělání získal studiem magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 17145. Spolupracuje s dalšími advokáty a advokátními kancelářemi, s notáři i exekutory.

 Advokátní kancelář poskytuje právní služby především v oblasti občanského, rodinného, pracovního, trestního práva a práva nemovitostí. Hlavní náplní je zastupování klientů před soudy, rozhodci či správními orgány, vyjednávání klientům s protistranami výhodnější podmínky, sepisování smluv a poskytování právního poradenství (na přání klienta možno i on-line).

 Právní služby poskytuje advokátní kancelář jak samostatným fyzickým osobám, tak sdružení několika osob či společnostem.

 Hlavní motto advokátní kanceláře je přistupovat ke každému klientovi zcela individuálně, přátelsky, loajálně a dle jeho potřeb. Všem klientům poskytuje vždy kvalitní právní servis v nejkratším možném čase. Odměna za právní služby je klientovi sdělena na první schůzce nebo on-line (více o odměně advokáta)

Přesunout se na začátek