Trestní právo

Trestní právo a správní právo

Trestní právo: Má advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve věci zastupování před soudy,  správními orgány, Policií České republiky, …., a to účastníkům řízení na straně obviněného (obžalovaného) či poškozeného.

Právní služby poskytované v oboru zastoupení spočívají v právním zastoupení (zastupování) zejména těchto situací:

 • vedení obhajoby v trestních řízeních (trestné činy proti majetku, trestné činy proti životu a zdraví, hospodářské trestné činy, ….)
 • zastupování před soudy, Policií ČR a dalšími orgány činnými v trestním řízení
 • trestní oznámení – příprava a následné podání
 • zastupování v přípravném řízení (účast při vyšetřovacích úkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.
 • zastupování poškozených a obrana jejich práv
 • zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)
 • právní pomoc v adhezním řízení
 • zastupování v řízení o přestupku
 • posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků
 • navrhování a realizace alternativních způsobů ukončení trestních řízení, tzv. odklon, tedy podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, schválení dohody o vině a trestu, …..
 • zastupování v trestním řízení (obhajoba v trestním řízení) před okresním (obvodním) soudem, krajským soudem, vrchním soudem, Nejvyšším soudem České republiky)
 • zastupování v řízení před Policií České republiky, Státním zastupitelstvím,…
 • sepsání návrhu na zahájení trestního stíhání (trestní oznámení) a dalších návrhů (připojení se k trestnímu stíhání s návrhem na náhradu škody, stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o odložení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby, návrhu na zastavení řízení, odvolání, odporu, dovolání, návrh na obnovu řízení),
 • zastupování v soudním řízení správním – sepsání žaloby ve správním soudnictví, kasační stížnosti ve správním soudnictví, návrhu na obnovu řízení ve správním soudnictví;
 • zastupování ve správním řízení – sepsání a podání návrhu na zahájení správního řízení, podnět proti nečinnosti správního orgánu, vyjádření, podnětu k přezkumnému řízení, rozklad),

Máte-li zájem o některou z uvedených právních služeb, zavolejte, napište email nebo vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte základní informace. Obratem se Vám ozvu s návrhem dalšího postupu. Více informací a advokátní kanceláři se dozvíte zde.

Neváhejte mě kontaktovat:

©2019 AK LIŠKA

Log in with your credentials

Forgot your details?

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close