Insolvence

Insolvence pochází z latiny a v překladu znamená „neschopnost dostáti peněžitým závazkům“.

I. Oddlužení neboli osobní bankrot

Zdarma a nezávazně Váš případ posoudím

Zašlete mi pomocí formuláře na této stránce nebo na email podklady a já Vám zdarma posoudím, zda máte reálnou šanci úspěšně se oddlužit.

Jaké podklady potřebuji k posouzení?

  • podklady, ze kterých bude patrno jak Vaše dluhy vznikly – podklady, které máte k dluhům k dispozici (i v případě, že nejsou kompletní) jako např.: smlouvu o půjčce, uznání dluhu, nájemní smlouvu, ze které jste nehradili nájemné, apod.
  • Váš příjem – např. pracovní smlouvu a poslední tři výplatní pásky nebo doklad o jiném příjmu (důchod, dávky sociální podpory, rodičovská dovolená atd.)
  • Váš majetek   – především nemovitosti nebo osobní automobily, které vlastníte, popřípadě informaci, že nevlastníte ničeho.

Jste-li manželé a návrh budete podávat oba, je vhodné, abych komunikoval s Vámi oběma.

Cena služeb

Cena je za zpracování veškerých podkladů i případné doplnění návrhu k výzvě soudu. Cena závisí zejména na tom, kolik máte věřitelů, zda máte v majetku nemovitosti, a také na tom, zda se jedná o oddlužení jednotlivce nebo o oddlužení manželů. Cenu Vám sdělím ještě před podáním návrhu. S podáním návrhu nejsou spojeny žádné další poplatky.

Hlavní výhody oddlužení

  • v průběhu insolvence – oddlužení neprobíhají exekuce,
  • v průběhu oddlužení dochází k zastavení růstu Vašich dluhů (nedochází k dalšímu přirůstání úroků, smluvních pokut, atd.),
  • s věřiteli komunikuje insolvenční správce,
  • splníte-li podmínky oddlužení, bude Vám po pěti letech trvání oddlužení odpuštěn zbytek Vašich dluhů.

Zpracování návrhu na oddlužení

Nabízím Vám komplexní zpracování návrhu na oddlužení. Před samotným sepisem návrhu na oddlužení a jeho podáním k příslušnému soudu s Vámi v advokátní kanceláři nebo i on-line proberu všechny podstatné okolnosti Vašeho případu a dopředu Vám sdělím, zda máte reálnou šanci na úspěch.  Pro oddlužení jsou zákonem stanovená pevná pravidla, jejichž porušením by jste ztratili šanci zbavit se veškerých svých dluhů. Proto Vás s pravidly seznámím a vysvětlím Vám jak dál v insolvenčním řízení postupovat.

Podstatou oddlužení, respektive nejčastějším způsobem oddlužení je tzv. formou splátkového kalendáře, tedy, že po dobu pěti let se z Vašich příjmů budou provádět srážky např. ze mzdy. Za pět let splácení by jste měli být schopni uhradit alespoň 30% Vašich závazků. Není-li Váš příjem dostačující, je možné jej navýšit uzavřením darovací smlouvy, kterou Vám chybějící prostředky poskytnou další osoby (rodina, přátelé, apod.). Oddlužení je výjimečně možné i v případě, že Vaše dluhy pochází částečně z podnikání. Stejně tak je oddlužení formou splátkového kalendáře možné i v případě, že máte v majetku nemovitost, kterou si chcete zachovat.

V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu týkající se insolvence mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem: liska@akliska.cz nebo na telefonu: 777 000 631.

II. Přihláška do insolvence (přihláška do insolvenčního řízení)

Dle Vašich pokynů a na základě zaslaných podkladů Vám zpracuji přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení za účelem přihlášení Vašeho nároku jako  věřitele vůči dlužníkovi – úpadci.

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení se podávají insolvenčnímu soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v Rozhodnutí, ve kterém soud prohlásí, že je dlužník v úpadku.

K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takové pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Což může mít pro věřitele fatální následky zejména je-li úpadek řešen formou oddlužení. Z tohoto důvodu za Vás každý den (pomocí softwaru) sleduji insolvenční rejstřík a monitoruji veškeré změny v insolvenčním řízení daného dlužníka.

Přihlašují se přitom i pohledávky, které jsou vymáhány v exekučních řízeních.

Kontaktujte nás:©2019 AK LIŠKA

Log in with your credentials

Forgot your details?

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close