Insolvence

oddlužení osobní bankrot insolvence

Insolvence

Insolvence pochází z latiny a v překladu znamená „neschopnost dostáti peněžitým závazkům“.

I. Oddlužení neboli osobní bankrot

Zdarma a nezávazně Váš případ posoudím

Zašlete mi pomocí formuláře na této stránce nebo na email podklady a já Vám zdarma posoudím, zda máte reálnou šanci úspěšně se oddlužit.

Jaké podklady potřebuji k posouzení?

  • podklady, ze kterých bude patrno jak Vaše dluhy vznikly – podklady, které máte k dluhům k dispozici (i v případě, že nejsou kompletní) jako např.: smlouvu o půjčce, uznání dluhu, nájemní smlouvu, ze které jste nehradili nájemné, apod.
  • Váš příjem – např. pracovní smlouvu a poslední tři výplatní pásky nebo doklad o jiném příjmu (důchod, dávky sociální podpory, rodičovská dovolená atd.)
  • Váš majetek   – především nemovitosti nebo osobní automobily, které vlastníte, popřípadě informaci, že nevlastníte ničeho.

Jste-li manželé a návrh budete podávat oba, je vhodné, abych komunikoval s Vámi oběma.

Cena služeb

Cena je za zpracování veškerých podkladů i případné doplnění návrhu k výzvě soudu. Cena závisí zejména na tom, kolik máte věřitelů, zda máte v majetku nemovitosti, a také na tom, zda se jedná o oddlužení jednotlivce nebo o oddlužení manželů. Cenu Vám sdělím ještě před podáním návrhu. S podáním návrhu nejsou spojeny žádné další poplatky.

Hlavní výhody oddlužení

  • v průběhu insolvence – oddlužení neprobíhají exekuce,
  • v průběhu oddlužení dochází k zastavení růstu Vašich dluhů (nedochází k dalšímu přirůstání úroků, smluvních pokut, atd.),
  • s věřiteli komunikuje insolvenční správce,
  • splníte-li podmínky oddlužení, bude Vám po pěti letech trvání oddlužení odpuštěn zbytek Vašich dluhů.

Zpracování návrhu na oddlužení

Nabízím Vám komplexní zpracování návrhu na oddlužení. Před samotným sepisem návrhu na oddlužení a jeho podáním k příslušnému soudu s Vámi v advokátní kanceláři nebo i on-line proberu všechny podstatné okolnosti Vašeho případu a dopředu Vám sdělím, zda máte reálnou šanci na úspěch.  Pro oddlužení jsou zákonem stanovená pevná pravidla, jejichž porušením by jste ztratili šanci zbavit se veškerých svých dluhů. Proto Vás s pravidly seznámím a vysvětlím Vám jak dál v insolvenčním řízení postupovat.

Podstatou oddlužení, respektive nejčastějším způsobem oddlužení je tzv. formou splátkového kalendáře, tedy, že po dobu pěti let se z Vašich příjmů budou provádět srážky např. ze mzdy. Za pět let splácení by jste měli být schopni uhradit alespoň 30% Vašich závazků. Není-li Váš příjem dostačující, je možné jej navýšit uzavřením darovací smlouvy, kterou Vám chybějící prostředky poskytnou další osoby (rodina, přátelé, apod.). Oddlužení je výjimečně možné i v případě, že Vaše dluhy pochází částečně z podnikání. Stejně tak je oddlužení formou splátkového kalendáře možné i v případě, že máte v majetku nemovitost, kterou si chcete zachovat.

V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu týkající se insolvence mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem: liska@akliska.cz nebo na telefonu: 777 000 631.

II. Přihláška do insolvence (přihláška do insolvenčního řízení)

Dle Vašich pokynů a na základě zaslaných podkladů Vám zpracuji přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení za účelem přihlášení Vašeho nároku jako  věřitele vůči dlužníkovi – úpadci.

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení se podávají insolvenčnímu soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v Rozhodnutí, ve kterém soud prohlásí, že je dlužník v úpadku.

K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takové pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Což může mít pro věřitele fatální následky zejména je-li úpadek řešen formou oddlužení. Z tohoto důvodu za Vás každý den (pomocí softwaru) sleduji insolvenční rejstřík a monitoruji veškeré změny v insolvenčním řízení daného dlužníka.

Přihlašují se přitom i pohledávky, které jsou vymáhány v exekučních řízeních.

Kontaktujte nás:

[]

Přesunout se na začátek