Trestní právo

trestní právo advokátní kancelář Liška

Trestní právo

Trestní právo: Má advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve věci zastupování před soudy,  správními orgány, Policií České republiky,  a to účastníkům řízení na straně obviněného (obžalovaného) či poškozeného.

Právní služby poskytované v oboru zastoupení spočívají v právním zastoupení (zastupování) zejména těchto situací:

 • vedení obhajoby v trestních řízeních (trestné činy proti majetku, trestné činy proti životu a zdraví, hospodářské trestné činy, ….)
 • zastupování před soudy, Policií ČR a dalšími orgány činnými v trestním řízení
 • trestní oznámení – příprava a následné podání
 • zastupování v přípravném řízení (účast při vyšetřovacích úkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.
 • zastupování poškozených a obrana jejich práv
 • zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)
 • právní pomoc v adhezním řízení
 • zastupování v řízení o přestupku
 • posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků
 • navrhování a realizace alternativních způsobů ukončení trestních řízení, tzv. odklon, tedy podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, schválení dohody o vině a trestu, …..
 • zastupování v trestním řízení (obhajoba v trestním řízení) před okresním (obvodním) soudem, krajským soudem, vrchním soudem, Nejvyšším soudem České republiky)
 • zastupování v řízení před Policií České republiky, Státním zastupitelstvím,…
 • sepsání návrhu na zahájení trestního stíhání (trestní oznámení) a dalších návrhů (připojení se k trestnímu stíhání s návrhem na náhradu škody, stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o odložení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby, návrhu na zastavení řízení, odvolání, odporu, dovolání, návrh na obnovu řízení),

Máte-li zájem o některou z uvedených právních služeb, zavolejte, napište email nebo vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte základní informace. Obratem se Vám ozvu s návrhem dalšího postupu. Více informací a advokátní kanceláři se dozvíte zde.

Neváhejte mě kontaktovat:

Přesunout se na začátek