Vymáhání pohledávek 

Proč při vymáhání pohledávek využít služby advokáta?

  1. v případě úspěchu ve věci odměnu advokáta neplatíte Vy, ale Váš dlužník
  2. zajišťuji komplexní právní služby spojené s vymáháním pohledávky (od výzvy dlužníkovi až po případný návrh na exekuci majetku dlužníka)
  3. odpovídám za poskytované služby, jsem pojištěn do částky 10.000.000,- Kč
  4. prověřuji nejen právní, ale i faktickou vymahatelnost pohledávky
  5. jako advokát zapsán Českou advokátní komorou klientům garantuji serióznost, odbornost a profesionální přístup
  6. Dlužníka každý den pomoci systému prověřuji, zda nepodal k soudu insolvenční návrh.

Chcete své peníze zpět? Stačí napsat.

 Máte-li zájem o vymáhání Vašeho nároku, vyplňte formulář po pravé straně nebo pošlete email na liska@akliska.cz nebo zavolejte. Uveďte základní informace o pohledávce, případně přiložte naskenované nebo čitelně vyfocené podklady k posouzení platnosti pohledávky a uveďte podstatné okolnosti případu. Zdarma Vám posoudím, zda je Váše pohledávka platná, posoudím dlužníkovu schopnost splácet (bonitu dlužníka) a obratem Vám nabídnu řešení.

Orientační ceny právních služeb:

Sepsání a odeslání předžalobní výzvy k úhradě dluhu do výše 100.000,-Kč…………..od 1.000,-Kč.

Konzultace a následné sepsání žaloby – návrhu na vydání platebního rozkazu při výši vymáhaného dluhu do 50.000,-Kč……… od 2.500,-Kč.

Účast na soudním jednání nepřevyšujícím 2 hodiny, jehož předmětem je vymáhání pohledávky do výše 50.000,-Kč …… od 2.000,-Kč.

Vyžádání si rozsudku s vyznačenou doložkou právní moci a následné podání návrhu na nařízení exekuce…………… od 1.500,-Kč.

Chcete rychle znát cenu Vašeho konkrétního případu? Neváhejte mě kontaktovat.

Způsob vymáhání pohledávek

 Nabízím Vám komplexní právní služby ve věci vymáhání pohledávek. Základním cílem je pomoct zvolit klientovi takové řešení, ve kterém bude jeho pohledávka uhrazena pokud možno co nejdříve a v plné výši včetně příslušenství.

 Klienta nejprve seznámím s právním stavem pohledávky. Dále doporučím klientovi pro něj nejvhodnější postup, který s jeho souhlasem bez odkladu realizuji.

 V případě soudního vymáhání nejprve advokátní kancelář dlužníka vyzve k úhradě jeho dluhu (tzv. předžalobní upomínka). Jestliže je dlužník ochoten jednat o uhrazení svého dluhu před zahájením soudního řízení (nebo i v jeho průběhu), lze s ním sjednat podle pokynů klienta dohodu. Podle pokynů klienta vyhotovím např. dohodu o narovnání, splátkový kalendář, uznání dluhu.

 Neuhradí-li dlužník svůj dluh dobrovolně ani po předžalobní výzvě, přistoupí se k soudnímu řízení. Vypracuji a podám žalobu a následně klienta zastupuji v soudních jednáních.

 Nesplní-li dlužník svůj dluh ani na základě pravomocného rozsudku, podám v zastoupení klienta návrh na výkon rozhodnutí (exekuci).  V případě dlužníka – úpadce zastupuji klienty též v řízení insolvenčním.

 Při vymáhání pohledávek dbám zájmů klienta a jednám vždy v rámci předem dohodnutých podmínek.

Formulář pro rychlou odpověď:


Přesunout se na začátek