Vymáhání nájemného

vymáhání nájemného

Vymáhání nájemného / dlužné nájemné

Vlastníte pohledávku z titulu neuhrazeného nájemného, která není uhrazena a je po lhůtě splatnosti? Nájemce Vám dluží nájem nebo nájem nesplácí včas a řádně?

Zašlete mi naskenované nebo čitelně vyfocené podklady, popište důležité okolnosti případu a já Vám zdarma posoudím, zda je Váš nárok platný.

Kdy Vás soudní řízení a zastoupení advokátem nebude nic stát?

Před podáním návrhu k soudu ve věci vymáhání dlužného nájemného by jste si měli zodpovědět dvě důležité otázky:

I. Uplatňujete platný nárok?

II. Je dlužník bonitní?

Na první otázku Vám zdarma odpovím po zaslání naskenovaných nebo čitelně vyfocených podkladů. Bonitu dlužníka lze posoudit především podle toho, zda má dlužník příjem např. ze zaměstnání nebo pobírá důchod, apod. Bonitní je i dlužník, který vlastní majetek např. dům, auto, společnost, spořící účet, apod.

Jestliže je odpověď na obě důležité otázky odpověděli “ano”, pak Vás s vysokou pravděpodobností soudní vymáhání nájemného a případné exekuční řízení nebude stát ničeho.

Podání žaloby k soudu je pro Vás spojeno s úhradou soudního poplatku ve výši 5 % z dlužného nájemného a dále odměny advokáta (již od 5.000,-Kč, průměrně 8.000,-Kč), ale obě platby pro Vás vždy vymáhám od dlužníka zpět vedle dlužné jistiny. Jinými slovy dlužníkovi je soudem uložena povinnost uhradit Vám dluh, dále soudní poplatek i odměnu advokáta.

Máte-li zájem o vymáhání Vašeho nároku, vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte o pohledávce základní informace a přiložte naskenované nebo čitelně vyfocené podklady k posouzení její platnosti a uveďte podstatné okolnosti případu. Obratem se Vám ozvu s návrhem dalšího postupu pro úspěšné vymožení dlužného nájemného.

Napište nám

[]

Přesunout se na začátek