Kupní smlouva

Postup pro převod nemovitosti:

Vážení klienti, na našich webových stránkách vám nabízíme možnost sepsání kupních smluv prostřednictvím naší advokátní kanceláře. Jsme tu proto, abychom vám poskytli jednoduchý a efektivní postup ve dvou jednoduchých krocích.

V prvém kroku vás požádáme o poskytnutí několik důležitých informací, které jsou uvedeny níže. Tyto informace můžete buď poslat nám emailem, nebo se můžete osobně setkat s námi na krátkou konzultaci v naší kanceláři po předchozí domluvě. Tato konzultace nám umožní lépe porozumět vašim potřebám a zajistí, že veškeré vaše požadavky budou zohledněny ve smlouvě.

Následně Vám sdělíme cenu za vypracování a zašleme zálohovou fakturu na zaplacení 50% ceny za sepsání, poté vyhotovíme návrh kupní smlouvy a její obsah zašleme k odsouhlasení oběma stranám, poté přichází na řadu druhá schůzka (druhý krok). Na této schůzce budou smlouvy podepsány a podpisy budou ověřeny. Následně se naše advokátní kancelář postará o podání na katastr. Rádi vám sdělujeme, že vyhotovování smluv probíhá rychle, a to i do 24 hodin od uhrazení zálohy a předání potřebných informací. V běžném případě můžete počítat s vyhotovením smluv do 3 pracovních dnů.

Jsme tu pro vás a rádi vám poskytneme další informace, pokud budete mít jakékoli dotazy. Těšíme se na spolupráci s vámi.

Prosím, zasílejte informace o převodu e-mailem na liska@akliska.cz nebo je předávejte osobně v kanceláři na adrese Petra Bezruče 1357 v Kladně. Můžete si rovněž domluvit schůzku telefonicky na +420 777 000 631, nebo na uvedeném emailu.

Základní informace pro sepsání konceptu smlouvy:

    • Co je předmětem převodu –  buď pozemek/pozemky (stačí nám zaslat parcelní číslo/a a obec, ve které se pozemky nachází; pokud se jedná o bytovou jednotku, její číslo nebo alespoň číslo popisné domu a obec či část obce, kde se nachází)
    • Nacionále účastníků (jména, příjmení, rodná čísla, adresy trvalého pobytu), zda se bude předmět převodu nabývat do výlučného vlastnictví nebo  společného jmění manželů čí podílového spoluvlastnictví;.
    • Kupní cena: její celkovou výši a způsob financování kupní ceny, zda z vlastních prostředků nebo čerpáním hypotečního úvěru.
    • Zda bude kupní cena hrazena prostřednictvím advokátní úschovy
    • Na ostatní informace jako podmínky a lhůta pro předání nemovitosti, atd. Na zbývající informace se doptáme následně.

Pro orientaci v cenách našich služeb týkajících se převodu nemovitosti si prosím klikněte zde.

Přesunout se na začátek