Darovací smlouva

kupní smlouva koupě prodej převody nemovitosti

DAROVACÍ SMLOUVA

I. Co od Vás potřebuji:

Vyplňte formulář, který Vás navede (ke stažení varianty: STANDARTPREMIUM, GOLD ) nebo vlastními slovy vyjádřete, co má vaše darovací smlouva obsahovat. Uveďte informace, které jsou Vám známy. Další informací si opatřím z veřejných rejstříků, popřípadě Vás vyzvu k doplnění.

Vyplněný formulář nebo Vaše zadání právní služby mi můžete zaslat emailem na liska@akliska.cz nebo předat osobně v kanceláři (Dobrovského 1463, Kladno). Schůzku si lze domluvit na těchto stránkách ZDE nebo telefonicky na čísle 777000631.

II. Obratem Vám zašlu vše potřebné, tedy:

Smlouvu o poskytnutí právních služeb. Ta pro Vás bude sepsána věcně, stručně a srozumitelně. Obsahem bude závazek advokáta vypracovat pro Vás darovací smlouvu a poskytnout další právní služby dle Vašich požadavků, v dohodnutém čase. Obsahem smlouvy bude i Váš závazek uhradit fakturu pod daným variabilním symbolem. Od přijetí úhrady advokátem počne běžet lhůta k vypracování smluv.

III. Sepíši pro Vás smlouvy

Po uhrazení odměny za právní služby na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo: 115-3368740297/0100 vypracuji darovací smlouvu, případně další smlouvy dle dohody.

Zvolte si vhodnou variantu:

„Darovací smlouva na míru (sepis nebo kontrola),Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,Kontrola řádného zahájení vkladového řízení na katastru nemovitostí

Sepis všech listin potřebných k převodu Vaší nemovitosti na míru do 10ti dnů

Kontrola řádného podání vkladových listin na příslušný Katastrální úřad

Porada s advokátem a další právní služby v rozsahu 30 minut„Kupní smlouva na míru (sepis nebo kontrola),Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,Kontrola řádného zahájení vkladového řízení na katastru nemovitostí“

Sepis všech listin potřebných k převodu Vaší nemovitosti na míru do 5ti dnů

Kontrola řádného podání vkladových listin na příslušný Katastrální úřad

Porada s advokátem a další právní služby v rozsahu 60 minut

Sepis všech listin potřebných k převodu Vaší nemovitosti na míru do 48 hodin

Kontrola řádného podání vkladových listin na příslušný Katastrální úřad

Porada s advokátem a další právní služby v rozsahu 90 minut

RYCHLE

PROFESIONÁLNĚ

BEZ RIZIKA

V POHODLÍ

Přesunout se na začátek