Neuhrazená směnka

Vymáhání směnky

Vlastníte směnku, podepsanou dlužníkem, neuhrazenou a po lhůtě splatnosti? Nebo máte svou pohledávku za dlužníkem zajištěnou směnkou? Již řadu let se specializuji na vymáhání pohledávek (nejen) ze směnek.

Zašlete mi naskenovanou nebo čitelně vyfocenou směnku a já Vám zdarma posoudím, zda je směnka platná a dále posoudím dlužníkovu schopnost splácet (bonitu dlužníka).

Směnečný a šekový zákon je jedním ze zákonů, který platí v téměř nezměněné formě již řadu desetiletí. Za tolik let relativně složitá judikatura doplnila mezery v zákoně a stanovila řadu velice přísných pravidel a vysoké nároky především na obsah a formu směnky nebo na námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu.

Způsob vymáhání

Pokud je směnka platná a po splatnosti, lze přistoupit k jejímu vymáhání písemnou výzvou dlužníkovi k úhradě. Neuhradí-li dlužník dobrovolně svůj dluh ani po výzvě a nedojde-li k jiné dohodě (např. dohoda o splácení dluhu podle splátkového kalendáře), lze na pokyn klienta přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou.

Věcně příslušné k projednání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu jsou Krajské soudy. Směnečné řízení je zahajováno na návrh, jehož přílohou je originál směnky. Originál směnky je tedy třeba doručit do advokátní kanceláře.

Kdy Vás soudní řízení a zastoupení advokátem nebude stát ničeho?

Před podáním návrhu k soudu by jste si měli zodpovědět dvě důležité otázky:

I. Mám platný nárok plynoucí ze směnky?

II. Je směnečný dlužník bonitní?

Na první otázku Vám zdarma odpovím, když mi naskenovanou nebo vyfocenou směnku zašlete. Bonitu dlužníka posoudíte podle toho, zda má dlužník příjem např. ze zaměstnání nebo pobírá důchod, apod. Bonitní je i dlužník, který vlastní majetek např. dům, auto, společnost, spořící účet, apod.

Jestliže jste si na obě důležité otázky odpověděli “ano”, pak Vás s vysokou pravděpodobností soudní vymáhání nároku a případné exekuční řízení nebude stát ničeho.

Podání žaloby k soudu je pro Vás spojeno s úhradou soudního poplatku ve výši 5 % z dlužné částky a odměny advokáta (již od 5.000,-Kč, průměrně 8.000,-Kč), ale obě platby pro Vás vždy vymáhám od dlužníka zpět vedle dlužné jistiny. Jinými slovy dlužníkovi je soudem uložena povinnost uhradit Vám dluh z titulu směnky, dále soudní poplatek i odměnu advokáta.

Vystavení směnečného platebního rozkazu, exekuce

Na základě podané žaloby vydá soud směnečný platební rozkaz, který následně doručuje dlužníkovi. Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Pokud dlužník nehradí ani na základě pravomocného a vykonatelného směnečného platebního, vypracuji pro Vás exekuční návrh a podám ho za Vás k exekutorovi, kterého si zvolíte nebo námi prověřenému exekutorovi, se kterým dlouhodobě spolupracuji.

Máte-li zájem o vymáhání Vašeho nároku ze směnky, vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte o pohledávce základní informace a přiložte naskenovanou nebo čitelně vyfocenou směnku k posouzení její platnosti. Obratem se Vám ozvu s návrhem dalšího postupu pro úspěšné vymožení.

Kontaktní formulář

©2018 AK LIŠKA

Log in with your credentials

Forgot your details?

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close