Právo nemovitostí

Ceník:

Ceny za převod nemovitosti:

– revize kupní smlouvy on-line – od 2.000,-Kč – převod nemovitosti sepsáním kupní smlouvy + sepsání návrhu na vklad + konzultace – od 3.900,-Kč + volitelně advokátní úschova (+2.000,-Kč) + volitelně zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nem. věcí (+2.000,-Kč) – sepsání darovací smlouvy + sepsání návrhu na vklad + konzultace – od 3.500,-Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21%.

Chcete-li znát cenu Vašeho případu, pošlete dotaz (nezávaznou poptávku) na liska@akliska.cz nebo použijte formulář na této stránce.

KONTAKT NA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZDE

Převod nemovitosti:

Nejčastěji je převod nemovitosti realizován uzavřením kupní nebo darovací smlouvy.

Nabízené služby:

  • sepsání nebo revize kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, zástavní smlouvy, včetně úředního ověření pravosti podpisů účastníků smluv a možného zpracování daňového přiznání
  • advokátní úschova peněz
  • posouzení a připomínkování již sepsaných návrhů smluv o převodech vlastnictví nemovitosti
  • zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem, finančním úřadem

  • vklad věcných práv (například práva doživotního užívání nemovitostí), jejich zápis a výmaz v katastru nemovitostí
  • zápis a výmaz zástavních práv v katastru nemovitostí
  • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

  • sepis a posuzování smluv o nájmu nebytových prostor
  • sepis a posuzování nájemních a podnájemních smluv
  • výpověď z nájmu bytu, dohoda o ukončení nájmu bytu

Kalkulátor ceny:

(nezávazná poptávka služeb)

Důvody proč svěřit převod nemovitosti do rukou advokáta:

Důkladně prověřím vlastníka nemovitosti

Prodávající musí před vlastním samotným prodejem doložit, že je oprávněn s nemovitostí disponovat. Nabývací titul prodávajícího, kterým nemovitost nabyl, si lze vyžádat i na příslušném katastru nemovitostí. Dále je potřeba si zajistit aktuální výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Informativní výpis lze stáhnout na serveru Státní správy zeměměřictví a katastru. Ten obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména seznam pozemků a staveb, jež jsou součástí pozemku a další informace.

Důkladně prověřím nemovitost

Před prodejem zjistím, zda je nebo není nemovitost zatížena např. věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekučního řízení. Klienta srozumitelně poučím, co pro něj konkrétní právní vada znamená a s čím by měl počítat. Převod nemovitosti klientovi doporučím, popř ho řádně poučím o rizicích s převodem nemovitosti spojených.

Každá smlouva musí mít své náležitosti

Nejčastěji dochází k převod nemovitosti na základě kupní smlouvy. Příslušná ustanovení, bez ohledu na to zda je kupujícím či prodávajícím fyzická nebo právnická osoba, řídí ustanovením § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem.

Jistota složených peněz

V zájmu jistoty všech účastníků mohu vřele doporučit, aby prodávající při podpisu smlouvy či před podáním návrhu na vklad zaplatil pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázal na účet advokátní úschovy, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti. Advokát prodávajícímu vyplácí peníze z úschovy až po předložení listu vlastnictví, na kterém je jako vlastník již uveden kupující. Pakliže by k převodu vlastnictví nedošlo a účastníci by se nedohodli jinak, advokát vrátí zpět složené peníze z advokátní úschovy složiteli.

Jistota správného podání na příslušný katastrální úřad.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který mohu podat za Vás jako Váš právní zástupce. Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb.

Jistota s uhrazením všech daní

Víte kdo je poplatníkem dani z nabytí nemovitých věcí? Víte v jakém případě musíte hradit daň z příjmu? Naopak kdy jste od hrazení daní osvobozeni? Do kdy máte příslušné daně finančnímu úřadu uhradit? Nevíte? Nevadí, zpracuji za Vás daňové přiznání.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 jen kupující. Prodávající neručí pro případ, že by kupující daň neuhradil. Kupující je tedy povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z nabytí nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.

©2018 AK LIŠKA

Log in with your credentials

Forgot your details?

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close